Društvo Energetičara Zadar

tel/fax; 023-251-450

Energetski zakoni

1. Zakon o energiji


2. Zakon o tržištu električne energije


3. Zakon o tržištu plina


4. Zakon o tržištu toplinske energije


5. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata


6. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti


7. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji


8. Zakon o energetskoj učinkovitosti


Zakonodavstvo EU


Energetski pravilniciKontakt

Društvo Energetičara Zadar
Brne Karnarutića 2
MB: 3193055
OIB: 51933956179
tel/fax; 023-251-450
Predsjednik; Jerko Orlandini
mob; 091-527-9818
email: dez-zd@hi.t-com.hr
Pošalji e-mail;

|  aktualno  |  o nama  |  tijela udruge  |  obrazovanje  |  regulativa  |  Rakun d.o.o.  |