Društvo Energetičara Zadar

tel/fax; 023-251-450

spomenik zadar   Obrazovanje

 Društvo energetičara Zadar obavlja sljedeće djelatnosti;

A. Stručno obrazovanje radnika za zvanja u energetskim djelatnostima;

B. Stručno savjetovanje, održavanja energetskih objekata i izrade pogonskih uputa za rad

C. Organizacija ekskurzija i posjeta energetskim objektima kao što su:

  • Nuklearna elektrana Krško
  • HEP - pogon TE "Plomin"
  • RHE "Velebit" Obrovac
  • Sliv Cetine - 6 Hidroelektrana
  • HE Miljacka - Krka
  • TE Kakanj, Rep. BiH

 

Kontakt

Društvo Energetičara Zadar
Brne Karnarutića 2
MB: 3193055
OIB: 51933956179
tel/fax; 023-251-450
Predsjednik; Jerko Orlandini
mob; 091-527-9818
email: dez-zd@hi.t-com.hr
Pošalji e-mail;

NOVI DOKUMENTI (prijave, potvrde, izvješće mentora)


Polaganje 1.stručnog ispita

Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita

Prijave za popravak prvog i drugog stručnog ispita

Privremena potvrda

NAPOMENA:
"Kod ispunjavanja dokumenata na mjestu gdje u dokumentu treba odabrati zanimanje ili grad (polje u kojem piše "choose an item") potrebno je pritisnuti na desnu strelicu koja će se pokazati u izborniku te odabrati traženi pojam."

Informacije o kandidatima SPIS -S1
Gdje se nalazimo?

Prikaz veće karte
|  aktualno  |  o nama  |  tijela udruge  |  obrazovanje  |  regulativa  |  Rakun d.o.o.  |